In een vechtscheiding wordt er vaak een OTS uitgesproken omdat het belang van de kinderen in het gedrang is. Maar wat als de betreffende voogd onvoldoende ervaring heeft met narcistisch gedrag? Dan wordt de voogd zonder dat hij of zij het zelf in de gaten heeft, zo gemanipuleerd dat hij of zij niet meer objectief voor het belang van de kinderen kan staan. Hij of zij lijkt wel geïntimideerd of bang en lijkt als was in handen van vader. Deze problemen met de OTS tijdens vechtscheiding komen helaas vaker voor.

Met haar rug tegen de muur

Hierdoor wordt het voor moeder nog moeilijker. In plaats van dat ze enkel tegen het narcistisch gedrag van vader op moet boksen, moet zij ook het gevecht aangaan met het systeem. Omdat er gewoonweg te weinig ervaring is met deze persoonlijkheidsstoornissen. En het belang van de kinderen? Dat is verder weg dan ooit. Op deze manier wordt de OTS een manier om moeder nog verder in de tang te houden. En het geestelijk geweld gaat door. In plaats van dat het stopt omdat er een buitenstaander voor het belang van het kind gaat staan, wordt het in stand gehouden en nog verder gefaciliteerd. Moeder en kind staan volledig in de kou, want deze voogd heeft de macht om haar kind uit huis te plaatsen. Dus moeder wordt met haar rug tegen de muur geplaatst en kan niets anders doen dan machteloos toekijken.

Quote AD:

Vaak vechtscheiding bij partner met persoonlijkheidsstoornis

Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat 60 tot 70 procent van de vechtscheidingen wordt veroorzaakt door partners met een persoonlijkheidsstoornis. ,,Die is volledig ingeslepen, niet te behandelen, nauwelijks te beïnvloeden’’, zegt hij. Bij conflictscheidingen komt volgens onderzoek in 50 tot 80 procent huiselijk geweld voor. Tegen partners, kinderen, zelfs tegen huisdieren.

Stukjes van de puzzel

Ook al zijn er zoveel tekenen: weigering persoonlijkheidsonderzoeken, aangiftes van bedreigingen, signalen en verslagen, toch worden de stukjes van de puzzel niet in elkaar gelegd. Met desastreuse gevolgen voor moeder en vooral voor het kind; moeder wordt monddood gemaakt en niemand komt meer op voor het belang van het kind.

Mocht jij momenteel in deze situatie zitten, dan is er nu wel goede hulp beschikbaar:

https://miekekrol.nl/

Mieke Krol en haar collega’s zijn gespecialiseerd op het gebied van familierecht en OTS en zij zijn in staat om jou als moeder bij te staan in deze vaak complexe problematiek. Elke maandag is het gratis advies dag en kun je contact met hen opnemen met je vragen.

Voor wat betreft personen- en familierecht kunt u bij hen terecht voor met name ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing alsmede gezag en omgang, waarbij een heldere analyse en gestructureerde advisering het verschil kunnen maken.

Zaken op het gebied van personen- en familierecht zijn veelal emotionele aangelegenheden. Het is vaak niet gemakkelijk om de stap naar een advocaat te maken. Het kan echter van belang zijn om dit juist wel te doen. Mieke Krol Advocaten kan door het verschaffen van de juiste informatie en het nodige advies een hoop onzekerheid bij u wegnemen.

Bij hen kunt u terecht met de volgende onderwerpen:

– Ondertoezichtstelling (OTS)

– Uithuisplaatsing

– Gezag

Ben jij een moeder en zit je momenteel in een vechtscheiding of wil je hulp voor je kind?

Neem dan contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of neem contact op met Mieke Krol voor juridische hulp.

Stel hier je vraag